Prima pagină

REGULAMENTE INTRATE IN VIGOARE LA 31 MARTIE 2017

Vă aducem la cunostință că, începând cu 31 Martie 2017, au intrat în vigoare regulamentele tematice de funcționare și organizare a Casei de Asigurări a Avocaților.
Regulamentele pot fi consultate AICI.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI ELECTIVĂ 2017


Adunarea Generală Electivă a Filialei București-Ilfov a C.A.A va fi convocată la o dată ulterioară, care va fi anunțată pe site-ul filialei, după ce Consiliul U.N.B.R, care se va întruni în perioada 17-18 iunie 2017, va analiza și va lua o decizie în ceea ce privește adresa înaintată de Președintele Filialei București-Ilfov a C.A.A. și Decanul Baroului București pentru posibilitatea modificării legislației în materia cvorumului Adunărilor Generale.

Ordinea de zi a Adunării Generale Elective a Filialei București-Ilfov a C.A.A va fi următoarea:

  1. Alegerea Consiliului de Administrație care va fi format dintr-un număr de 5 membri permanenți, din care unul va fi in mod obligatoriu pensionar al sistemului propriu C.A.A. si alegerea a 3 membri supleanți, dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar al sistemului propriu C.A.A.
  2. Alegerea Comisiei de Cenzori care va fi formată dintr-un număr de 3 membrii dintre care doi avocați în activitate şi un avocat pensionar al sistemului propriu C.A.A.
  3. Diverse


Materialele referitoare la Alegerile Generale Elective 2017 pot fi consultate în sectiunea dedicată, Alegeri 2017

1.Programul electoral al candidatilor la functia de consilier poate fi accesat AICI
2. Programul electoral al candidatilor la functia de cenzor poate fi accesat AICI

Prezentele materiale se pot consulta la Biblioteca Baroului Bucuresti si la sediul Filialei Bucuresti începând cu data de 20.03.2017.


Adunarea Generală Ordinară a Filialei București-Ilfov a C.A.A, din data de 22.04.2017, în cadrul căreia s-au discutat și aprobat materialele prezentate.
Pentru vizualiza PV click AICI

RAPORT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE INTERES DERULATE DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL FILIALEI BUCUREŞTI - ILFOV A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR


1. Reabilitarea cabinetelor medicale ale avocaților

2. Proiecte informatice dezvoltatetermeni şi condiţii | conţinut realizat de Preşedintele CAA Filiala Bucureşti, Avocat Dr. Petroşel Norocel Florin, actualizat la data de 12.04.2017