Prima pagină

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI ELECTIVĂ 2017


Consiliul de Administraţie al Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Electiva 2017 a membrilor Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A pentru data de 22.04.2017, orele 10:00 (în continuarea Adunării Generale a Baroului Bucureşti) la Sala Palatului din Bucureşti.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Filialei București-Ilfov a C.A.A va fi următoarea:

  1. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfășurată în anul 2016;
  2. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a contului de execuție financiar-contabil pentru anul 2016, al Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A.;
  3. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabilă din anul 2016;
  4. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea si gestiunea sa pentru anul financiar-contabil 2016;
  5. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a proiectului de buget pentru anul financiar-contabil 2017;
  6. Diverse.

Ordinea de zi a Adunării Generale Elective a Filialei București-Ilfov a C.A.A va fi următoarea:

  1. Alegerea Consiliului de Administrație care va fi format dintr-un număr de 5 membri permanenți, din care unul va fi in mod obligatoriu pensionar al sistemului propriu C.A.A. si alegerea a 3 membri supleanți, dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar al sistemului propriu C.A.A.
  2. Alegerea Comisiei de Cenzori care va fi formată dintr-un număr de 3 membrii dintre care doi avocați în activitate şi un avocat pensionar al sistemului propriu C.A.A.

Cvorumul se verifică și se consideră întrunit în condițiile Legii nr. 51/1995, Statutului profesiei de avocat, Legii nr. 72/2016 și a Statutului C.A.A., la începutul Adunării Generale a Baroului București. În cadrul Adunării Generale Elective a Filialei București-Ilfov a C.A.A nu este permisă participarea prin mandatar.

RAPORT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE INTERES DERULATE DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL FILIALEI BUCUREŞTI - ILFOV A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR


1. Reabilitarea cabinetelor medicale ale avocaților

2. Proiecte informatice dezvoltatetermeni şi condiţii | conţinut realizat de Preşedintele CAA Filiala Bucureşti, Dr. Avocat Petroşel Norocel Florin, actualizat la data de 21.10.2016