Prima pagină

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI ELECTIVĂ 2017


Consiliul de Administraţie al Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Electiva 2017 a membrilor Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A pentru data de 22.04.2017, orele 10:00 (în continuarea Adunării Generale a Baroului Bucureşti) la Sala Palatului din Bucureşti.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Filialei București-Ilfov a C.A.A va fi următoarea:

  1. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfășurată în anul 2016;
  2. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a contului de execuție financiar-contabil pentru anul 2016, al Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A.;
  3. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabilă din anul 2016;
  4. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea si gestiunea sa pentru anul financiar-contabil 2016;
  5. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a proiectului de buget pentru anul financiar-contabil 2017;
  6. Diverse.

Ordinea de zi a Adunării Generale Elective a Filialei București-Ilfov a C.A.A va fi următoarea:

  1. Alegerea Consiliului de Administrație care va fi format dintr-un număr de 5 membri permanenți, din care unul va fi in mod obligatoriu pensionar al sistemului propriu C.A.A. si alegerea a 3 membri supleanți, dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar al sistemului propriu C.A.A.
  2. Alegerea Comisiei de Cenzori care va fi formată dintr-un număr de 3 membrii dintre care doi avocați în activitate şi un avocat pensionar al sistemului propriu C.A.A.

Cvorumul se verifică și se consideră întrunit în condițiile Legii nr. 51/1995, Statutului profesiei de avocat, Legii nr. 72/2016 și a Statutului C.A.A., la începutul Adunării Generale a Baroului București. În cadrul Adunării Generale Elective a Filialei București-Ilfov a C.A.A nu este permisă participarea prin mandatar.

Prezentele materiale se pot consulta la Biblioteca Baroului Bucuresti si la sediul Filialei Bucuresti incepand cu data de 20.03.2017.

RAPORT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE INTERES DERULATE DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL FILIALEI BUCUREŞTI - ILFOV A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR


1. Reabilitarea cabinetelor medicale ale avocaților

2. Proiecte informatice dezvoltatetermeni şi condiţii | conţinut realizat de Preşedintele CAA Filiala Bucureşti, Dr. Avocat Petroşel Norocel Florin, actualizat la data de 21.03.2017