Prima pagină

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 2014 A MEMBRILOR FILIALEI BUCUREŞTI - ILFOV A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR

Consiliul de Administraţie al Filialei BUCUREŞTI - ILFOV a C.A.A, convoacă Adunarea Generală Ordinară 2014 a membrilor Filialei BUCUREŞTI - ILFOV a C.A.A pentru data de 26.04.2014, orele 09:00 (în continuarea Adunării Generale a Baroului BUCUREŞTI) la Sala Palatului din BUCUREŞTI.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare va fi următoarea:

  1. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfășurată în anul 2013;
  2. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a contului de execuţie financiar-contabil al Filialei BUCUREŞTI - ILFOV a C.A.A. pentru anul 2013;
  3. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabilă din anul 2013;
  4. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea și gestiunea sa pentru anul financiar-contabil 2013;
  5. Prezentarea discutarea și supunerea la vot a proiectului de buget pentru anul financiar-contabil 2014;
  6. Ratificare : Hotărâre privind regularizarea informatică a obligațiilor de plată la sistemul C.A.A. ,înregistrate în sistemul de gestiune informatică al Fil. Buc. C.A.A, aferente perioadei 1996 – 31.12.2008
  7. Diverse.

Materialele care vor fi prezentate şi dezbătute în adunare, se vor găsi începând cu data de 25.03.2014 la sediul filialei, la biblioteca „Victor Anagnoste” a Baroului Bucureşti şi pe Site-ul Internet al Filialei Bucureşti a CAA: www.filbuc-caa.ro.

Preşedinte Filiala Bucureşti - Ilfov a C.A.A.
Av.Dr. Petroşel Florin Norocel

Lista materialelor ce vor fi prezentate şi dezbătute în adunare:


termeni şi condiţii | conţinut realizat de Preşedintele CAA Filiala Bucureşti, Dr. Avocat Petroşel Norocel Florin, actualizat la data de 30.04.2014