Prima pagină

CONSILIUL FILIALEI BUCUREŞTI - ILFOV A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 2016
A MEMBRILOR FILIALEI BUCUREŞTI - ILFOV A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR

Consiliul de Administraţie al Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A, reconvoacă Adunarea Generală Ordinară 2016 a membrilor Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A pentru data de 02.06.2016, orele 14:00 (în continuarea Adunării Generale a Baroului Bucureşti) la Sala Palatului din Bucureşti.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare va fi următoarea:

  1. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfășurată în anul 2015.
  2. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a contului de execuţie financiar-contabil pentru anul 2015, al Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A.
  3. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabilă din anul 2015.
  4. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea și gestiunea sa pentru anul financiar-contabil 2015.
  5. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a proiectului de buget pentru anul financiar-contabil 2016.
  6. Consultarea avocatilor privind initierea demersurilor pentru edificarea sau cumpararea unui centru multifunctional (adunari, conferinte, birouri) al Filialei Bucuresti a C.A.A. si al Baroului Bucuresti, in cooperare cu Uniunea Nationala a Barourilor din Romania sau Casa de Asigurari a Avocatilor.
  7. Diverse.

Lista materialelor ce vor fi prezentate şi dezbătute în adunare:


termeni şi condiţii | conţinut realizat de Preşedintele CAA Filiala Bucureşti, Dr. Avocat Petroşel Norocel Florin, actualizat la data de 30.05.2016