Prima pagină

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI ELECTIVĂ 2017


Consiliul de Administraţie al Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A, reconvoacă Adunarea Generală Electivă 2017 a membrilor Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A pentru data de 06.05.2017, orele 10:00 la Sala Palatului din Bucureşti.

Ordinea de zi a Adunării Generale Elective a Filialei București-Ilfov a C.A.A va fi următoarea:

  1. Alegerea Consiliului de Administrație care va fi format dintr-un număr de 5 membri permanenți, din care unul va fi in mod obligatoriu pensionar al sistemului propriu C.A.A. si alegerea a 3 membri supleanți, dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar al sistemului propriu C.A.A.
  2. Alegerea Comisiei de Cenzori care va fi formată dintr-un număr de 3 membrii dintre care doi avocați în activitate şi un avocat pensionar al sistemului propriu C.A.A.
  3. Diverse

“Odată cu Adunarea Generală Electivă va fi organizată o CONFERINȚĂ de formare profesională continuă cu tema  „Sistemul de pensii în noua reglementare“ lectori: Consilier Baroul Bucuresti avocat Nicu Tiberius și consilier  Baroul Bucuresti avocat Mihai Tănăsescu -  eveniment creditat cu 5 puncte de pregătire profesională.    

Prezența avocaților cu drept de exercitare a profesiei este obligatorie, conform art. 43 din Legea nr. 51/1995 și ale art. 232 alin. (2) si (3) din  Statutul profesiei de avocat, obligația de participare este prevăzută sub sancțiunea răspunderii disciplinare, în condițiile legii și statutului”

În cadrul Adunării Generale Elective a Filialei București-Ilfov a C.A.A nu este permisă participarea prin mandatar.
Materialele referitoare la Alegerile Generale Elective 2017 pot fi consultate în sectiunea dedicată, Alegeri 2017

1.Programul electoral al candidatilor la functia de consilier poate fi accesat AICI
2. Programul electoral al candidatilor la functia de cenzor poate fi accesat AICI

Prezentele materiale se pot consulta la Biblioteca Baroului Bucuresti si la sediul Filialei Bucuresti începând cu data de 20.03.2017.


Adunarea Generală Ordinară a Filialei București-Ilfov a C.A.A, din data de 22.04.2017, în cadrul căreia s-au discutat și aprobat materialele prezentate.
Pentru vizualiza PV click AICI

RAPORT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE INTERES DERULATE DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL FILIALEI BUCUREŞTI - ILFOV A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR


1. Reabilitarea cabinetelor medicale ale avocaților

2. Proiecte informatice dezvoltatetermeni şi condiţii | conţinut realizat de Preşedintele CAA Filiala Bucureşti, Avocat Dr. Petroşel Norocel Florin, actualizat la data de 12.04.2017