Acasa

ACESTA ESTE NOUL SITE AL FILIALEI BUCUREȘTI - ILFOV A CAA.

Plati online

Va informam ca, in secțiunea Contul Meu din site-ul filialei,  avocații au posibilitatea de a efectua plata contribuțiilor, online, cu cardul.

Platile vor fi operate in timp real, fără întârzieri.

Pentru a accesa sectiunea Contul Meu dati click aici.

Statistici referitoare la luna Mai 2024

1124

Nr. pensionari în plată

3086281

Val. pensii plătite(LEI)

276

Nr. concedii în plată

351672

Val. concedii plătite(LEI)

ȘTIRI

Rezultate votare si proces verbal.

În data de 02.06.2024 ora 16:00 s-au centralizat voturile materialelor supuse spre aprobare în cadrul Adunării Generale Ordinare 2024 a membrilor Filialei Bucuresti-Ilfov a CAA.Rezultatele au fost consemnate în PV-ul următor […]

Read More…

Hotărârea nr.4 din 30.04.2024 -Modificare dată Adunare Generală Ordinară 2024, convocare

Se convoacă  Adunarea Generală Ordinară a membrilor Filialei București-Ilfov a C.A.A. 2024, privind rezultatele financiar contabile ale anului 2023 si aprobarea proiectului de buget pentru anul 2024, numita in continuare Adunarea Generală Ordinară, in intervalul 27 mai 2024 – 02 iunie 2024. […]

Read More…

Program sărbători, perioada 01-06 Mai 2024

Avand in vedere prev. Art.139 din Codului Muncii zilele de 1 Mai  si 3 Mai 2024 sunt zile libere nelucrătoare, dar si prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1307/2023 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere in anul 2024 , in cadrul Filialei București-Ilfov a C.A.A ziua de 2 Mai 2024 este zi nelucrătoare.
Activitatea filialei se va relua cu program normal începând cu 07.05.2024

In  tot acest timp plata contribuțiilor se poate realiza:

online, plata cu cardul accesând secțiunea „Contul meu” de pe site-ul nostru (www.filbuc-caa.ro);
prin transfer banca in contul filialei RO50BRDE410SV19779054100 […]

Read More…

Hotărârea nr.2 din 27.03.2024 -Convocarea Adunării Generale Ordinare

Se convoacă  Adunarea Generală Ordinară a membrilor Filialei București-Ilfov a C.A.A. 2024, privind rezultatele financiar contabile ale anului 2023 si aprobarea proiectului de buget pentru anul 2024, numita in continuare Adunarea Generală Ordinară, in intervalul 13 mai 2024 – 19 mai 2024. […]

Read More…

Informare privind finalizarea restituirilor contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate (CASS).

În baza prevederilor OUG nr. 4/2023 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 138/17.02.2023, s-a hotărât ca sumele reprezentând contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS), reținute din veniturile din pensii în perioada ianuarie 2022 – decembrie 2022, să fie restituite pensionarilor. Sumele necesare au fost solicitate lunar de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. […]

Read More…

Hotărâri ale Consiliului UNBR privind indicatorii sistemului CAA începând cu data 01.01.2024

Vă informăm că în ședința de lucru din perioada 16-17 decembrie 2023, Consiliul UNBR a adoptat un set de hotărâri ce privesc indicatorii sistemului de pensie cu aplicare începând cu data de 01.01.2024 după cum urmează: […]

Read More…

Informatii referitoate la procesul de votare din cadrul AGE 2023, 18.09.2023-22.09.2023

Informatii referitoate la procesul de votare din cadrul AGE 2023, 18.09.2023-22.09.2023
[…]

Read More…

Program de lucru in perioada 14-15 August 2023

Având în vedere prevederile Legii 53/2003 (Codul Muncii) , respectiv ale Hotărârii de Guvern 1555/2022, vă informăm că și în cadrul Filialei București-Ilfov a C.A.A că ziua de 14 August 2023 este nelucrătoare.
[…]

Read More…

Informare privind posibilitatea maririi numarului de puncte de pensie lunare

Informam corpul avocaților ca in cadrul sistemului propriu de pensii si alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților sunt create doua instrumente, opționale, prin care avocații își pot mari numărul de puncte de pensie lunare, astfel: […]

Read More…

Adunarea Generala de Alegere a Organelor de Conducere a Filialei București-Ilfov a C.A.A 2023, Adunarea Generala Electiva 2023

Consiliul de Administrație al Filialei București-Ilfov a C.A.A. CONVOACAAdunarea Generala de Alegere a Organelor de Conducere a Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A2023, Adunarea Generala Electiva 2023, în perioada 18.09.2023-22.09.2023, la sediul filialei, in Sala de Festivități, precum si in alte spatii ale Baroului București stabilite de Consiliul de Administrație, votul urmând a fi exprimat în format mixt (electronic și pe suport hârtie cu numărare electronică), cu următoarea ordine de zi: […]

Read More…

Anunt privind situatia incasarilor contributiilor profesionale

Consiliul Baroului Bucuresti, intrunit in sedinta din 30.05.2023, verificand evidentele comunicate de compartimentul de specialitate din cadrul baroului, cat si de Filiala Bucuresti Ilfov a C.A.A., a constatat ca  peste 2000 de avocati inregistreaza intarzieri la plata contributiilor profesionale. […]

Read More…

Program pentru perioada 01-05 Iunie 2023:

Având în vedere prevederile Legii 53/2003 (CodulMuncii) , respectiv ale Hotărârii de Guvern , vă informăm că și în cadrul Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A că ziua de 2 iunie 2023 este nelucrătoare. […]

Read More…

Rezultate votare si proces verbal dezbateri

În data de 05.05.2023 ora 16:00 s-au centralizat voturile materialelor supuse spre aprobare în cadrul Adunării Generale Ordinare 2023 a membrilor Filialei Bucuresti-Ilfov a CAA.Rezultatele au fost consemnate în PV-ul următor […]

Read More…

Adunare Generală Ordinară anul 2023

Se convoacă Adunarea Generală Ordinară 2021 (privind rezultatele financiar contabile ale anului 2021) a Filialei București-Ilfov a C.A.A. în ziua […]

Read More…

Comunicat C.A.A. privind Hotărârile U.N.B.R. adoptate în data de 17-18 Martie 2023

Va informam ca în ședința Consiliului U.N.B.R din 17-18 martie 2023 au fost adoptate o serie de hotărâri, unele dintre aceste se refera in mod direct la sistemul C.A.A.
[…]

Read More…

Informare către avocații pensionari privind restituirea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate (CASS)

In anul 2021 prin O.U.G. nr. 130/2021 s-a impus plata CASS pentru pensiile ce depășesc 4.000 de lei.  Prin Decizia Curții Constituționale nr. 650 din 2022, O.U.G. a fost declarată neconstituțională, astfel încât cotele CASS percepute pensionarilor trebuie restituite conform noilor reglementări prevăzute in O.U.G. nr. 4/2023.
[…]

Read More…

Hotărâri ale Consiliului UNBR privind indicatorii sistemului CAA începând cu data 01.01.2023

Vă informăm că în ședința de lucru din data de 09-10 decembrie 2022, Consiliul UNBR a adoptat un set de hotărâri ce privesc indicatorii sistemului de pensie cu aplicare începând cu data de 01.01.2023 după cum urmează: […]

Read More…

Consiliul UNBR a aprobat creșterea pensiilor începând cu 1 Ianuarie 2023

Pentru menținerea unui sistem performant de pensii, de natură să asigure un trai decent avocaților pensionari, dar și celor care se vor pensiona în viitor, în cadrul ședinței Consiliului UNBR din data de 9 decembrie 2022, s-a hotărât actualizarea valorii punctului de pensie cu rata anuală a inflației… […]

Read More…

Cariere

Filiala București-Ilfov a C.A.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Consilier juridic .

Locul de muncă: Sediul Filialei București-Ilfov a C.A.A. din București
Durata contractului: Nedeterminată
Durata muncii: normă întreagă– 8 ore/ zi
Posturi vacante: 1

Acest job ti se potrivește daca: […]

Read More…

In atenția beneficiarilor de pensii de urmaș cu continuare de studii

In vederea menținerii plății pensiei de urmaș, tinerii pana in 26 de ani, beneficiari ai unei pensii de urmaș, care își continua studiile, sunt rugați sa prezinte adeverința de studii, in original, pana pe data de 08.10.2022.

Adeverința se va depune la sediul Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A., Etaj 1, Secretariat.
[…]

Read More…

Lucrări de reabilitare etaj 1

Va informam ca in perioada 01.08.2022 -30.09.2022 la nivelul etajului 1 se desfășoară lucrări de reabilitare si reamenajare (acestea vizează refacerea instalațiilor electrice, a curenților slabi, a grupurilor sanitare dar si lucrări de zugrăvit).
Lucrările se desfășoară fără întreruperea activității instituției.
[…]

Read More…

Adunare Generală Ordinară anul 2022 – instructiuni de votare

Se convoacă Adunarea Generală Ordinară 2021 (privind rezultatele financiar contabile ale anului 2021) a Filialei București-Ilfov a C.A.A. în ziua […]

Read More…

SUSPENDARE PENTRU NEPLATA

In sedinta din 11.01.2022, Consiliul Baroului Bucuresti a decis suspendarea pentru neplata, incepand cu 1 martie 2022, a avocatilor care inregistreaza restante mai mult de 3 luni la plata taxelor si contributiilor profesionale catre bugetele Baroului Bucuresti si/sau Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si/sau Filialei Bucuresti-Ilfov a Casei de Asigurari a Avocatilor… […]

Read More…

CONTRIBUTII PROFESIONALE

Filiala Bucuresti-Ilfov a Casei de Asigurari a Avocatilor si Baroul București solicită membrilor săi să urmărească încadrarea în termenele legale și statutare de plată a contribuțiilor profesionale… […]

Read More…

Majorări de întârziere pentru neplata cotelor de 25%

Perceperea de majorări de întârziere pentru neplata cotelor de 25% primite de avocați în baza OUG 30/2020, modif. de OUG 53/2020… […]

Read More…

Hotărâri ale Consiliului UNBR privind indicatorii sistemului CAA începând cu data 01.01.2022

Vă informăm că în ședința de lucru din data de 10-11 decembrie 2021, Consiliul UNBR a adoptat un set de hotărâri ce privesc indicatorii sistemului de pensie cu aplicare începând cu data de 01.01.2022 după cum urmează: […]

Read More…

Program 29.11 – 01.12

Program 29.11 – 01.12 […]

Read More…

Măsuri de susținere economică, aprobate prin OUG nr. 111/2021

Măsuri de susținere economică, aprobate prin OUG nr. 111/2021 […]

Read More…

Hotararea 194 din 11 septembrie 2021 a Consiliului UNBR

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 194/10-11 septembrie 2021 […]

Read More…

Informare privind procedura ANAF referitoare la indemnizațiile acordate în baza OUG 30/2020 si OUG 132/2020

Vă informăm că în data de 28 septembrie 2021, pe site-ul ANAF (www.anaf.ro), la secțiunea ”Transparență decizională” a fost publicat documentul: […]

Read More…

INFO PLATA RESTANTE CONTRIBUTII PROFESIONALE

Avocatii care inregistreaza restante la plata contributiilor catre bugetul Filialei Bucuresti – Ilfov a C.A.A. sau a Baroului Bucuresti […]

Read More…

Adresă privind Legea 214 din 2021

Adresa in legatura cu Legea 214/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2020 […]

Read More…

Proces Verbal Adunare Generală Ordinară a membrilor Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A

Proces Verbal Adunare Generală Ordinară a membrilor Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A […]

Read More…

Ghid Vot Electronic

IMPORTANT! In vederea obtinerii codurilor aferente procedurii votarii, ce urmeaza a fi trimise prin SMS, avocatii sunt rugati sa isi actualizeze, daca este necesar, numarul de telefon din baza de date. Solicitarea de actualizare a informatiilor va fi trimisa pe email la carduri@baroul-bucuresti.ro […]

Read More…

Hotararea 153/15 mai 2021 a Consiliului UNBR si corelarea…

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 153/14-15 mai 2021 […]

Read More…

Convocare Adunare Generală Ordinară anul 2021

Se convoacă Adunarea Generală Ordinară 2021 (privind rezultatele financiar contabile ale anului 2020) a Filialei București-Ilfov a C.A.A. în ziua […]

Read More…

Informare OUG 226/2020

Instructiuni tranzitorii pentru introducerea in aplicatie a veniturilor acordate avocatilor in perioada starii de urgenta si a contributiilor aferente […]

Read More…

Hotararea 145/12.04.2021 a Consiliului UNBR

Va informam ca prin  Hot. 145/12.04.2021 a Consiliului UNBR, s-a aprobat Regulamentul de regularizare a contribuțiilor anuale ale avocaților la fondurile CAA, prevăzut art. 17 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților. Pentru a vizualiza Regulamentul click aici. […]

Read More…

Informatii actualizate privind demersurile C.A.A. referitoare la problematica aplicării OUG 226/2020

Informatii actualizate privind demersurile C.A.A. referitoare la problematica aplicării OUG 226/2020 Având în vedere problematica ridicata de modul de aplicare a OUG 226/2020, C.A.A. a realizat un material în care este prezentata situația actualizata a demersurilor intreprinse. Documentul poate fi consultat aici . […]

Read More…

8 martie

Consiliul de Administrație al Filialei București – Ilfov a C.A.A. urează tuturor doamnelor și domnișoarelor avocat un călduros “La mulți ani”! […]

Read More…

Problematica aplicarii prevederilor OUG 226/2020

Avand in vedere solicitarile venite din parte filialelor referitor la modul de aplicare a OUG226/2020, C.A.A. a realizat un material documentat ce a fost inaintat la U.N.B.R. pentru solicitare sprijin si initierea unor discutii cu organele statului.(articol preluat de pe www.caav.ro) Documentul poate fi consultat aici […]

Read More…

Hotărâri ale Consiliului UNBR privind indicatorii sistemului CAA începând cu data 01.01.2021

Vă informăm că în ședința de lucru din perioada 29-30 ianuarie 2021, Consiliul UNBR a adoptat un set de 5 hotărâri ce privesc indicatorii sistemului de pensie cu aplicare începând cu data de 01.01.2021 după cum urmează: […]

Read More…

Program de sărbători

[…]

Read More…

Informare

Informare Consiliul Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A. in contextul răspândirii virusului SARS-CoV-2 informează avocații că au fost aplicate, în continuare, măsuri pentru limitarea răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2. În acest sens, s-a menținut efectuarea săptămânală respectiv zilnica a operațiunilor de dezinfectare și igienizare a tuturor spațiilor din filiala. Toate spațiile din filiala au fost dotate cu […]

Read More…

Activitatea Filialei este suspendata in perioada 16.11 – 18.11.2020

Activitatea Filialei este suspendata in perioada 16.11 – 18.11.2020 In urma testarii pozitive la virusul SARS COV-2 a unor salariati ai filialei si pentru ca ne preocupa siguranta avocatilor, dar si a salariatilor nostri, suspendam temporar activitatea Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A in intervalul 16.11 – 19.11.2020. Va reamintim ca plata contributiilor se poate face în contul RO50BRDE410SV19779054100 […]

Read More…

Măsuri de susținere economică adoptate prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 132/2020, cu incidență asupra profesiei de avocat

Măsuri de susținere economică adoptate prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 132/2020, cu incidență asupra profesiei de avocat Având în vedere faptul că, la nivel național, continuă să se resimtă efectele sociale negative ale crizei generate de pandemia de Covid-19, prin OUG nr. 132/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 720 din 10 august 2020, s-a decis […]

Read More…

Reluare funcționalități CONTUL MEU

Reluare funcționalități CONTUL MEU Va informam ca începând cu data de 21.10.2020 s-a reluat funcționalitatea aplicației Contul Meu. Noua aplicație are integrate funcționalitățile care erau deja disponibile precum si noi facilități astfel. In prima etapa pot fi folosite noile functionalitati: –          Evidențierea în fișele avocaților a veniturilor obținute din concediile medicale; –          Posibilitatea unei comunicări […]

Read More…

Secțiunea „Contul meu” va fi indisponibilă in perioada 12.10.2020-20.10.2020 pentru lucrări de mentenanță.

Secțiunea „Contul meu” va fi indisponibilă in perioada 12.10.2020-20.10.2020 pentru lucrări de mentenanță. Știm cat este de important pentru dumneavoastră sa va puteti consulta situația plăților la sistemul propriu de pensii in timp real si pentru ca ne dorim o experiență cat mai plăcută in secțiunea Contul meu, in perioada 12.10.2020 -18.10.2020 vom lucra la […]

Read More…

Notificare/informare a avocatilor restanțieri

Notificare/informare a avocatilor restanțieri În temeiul art.118 din Legea 72/2016,  al art. 28, alin. (c)  din Legea 51/1995, precum și art.16 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților, Filiala București-Ilfov a C.A.A informează că în concordanță cu obligațiile ce ii revin, Consiliul Filialei București-Ilfov a C.A.A. a demarat o procedură de notificare a contribuabililor restanți […]

Read More…

Avocatura in era digitala

Avocatura in era digitala Cu ocazia zilelor Baroului Bucuresti s-a organizat o videoconferinta cu tema „Avocatura in era digitala ” la care filiala Bucuresti Ilfov a CAA a fost reprezentanta de dl.presedinte Petrosel Florin. […]

Read More…

Evenimente prilejuite cu ocazia Zilelor Baroului Bucuresti

Evenimente prilejuite cu ocazia Zilelor Baroului Bucuresti Baroul București, cu sprijinul Filialei București-Ilfov a C.A.A., va invita la evenimentele prilejuite cu aceasta ocazie . Printre actiunile care vor marca acest eveniment vor fi si o serie de activitati sportive ce se vor desfasura in zilele de 25 si 26 septembrie 2020. Participarea concurenților este gratuită. […]

Read More…

Solicitare de propuneri privind un posibil plan investițional

Având în vedere faptul că la nivelul Filialei București-Ilfov a CAA au fost înregistrate o serie de propuneri de investiții din partea unor colegi din Barourile București și respectiv Ilfov, Consiliul de Administrație al Filialei, împreună cu Consiliile Barourilor București și respectiv Ilfov, au decis punerea in dezbatere […]

Read More…

Clarificări privind declararea in sistemul propriu de pensii a indemnizației primite de avocați in baza OUG 30/2020 cu modificările ulterioare

Consiliul de Administrație al Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A., informează, avocații membrii, că indemnizația acordată avocatilor conform OUG 30/2020 cu modificările ulterioare nu este venit […]

Read More…

Începând cu 01 ianuarie 2020 se actualizează pensiile prin aplicarea valorii punctului de pensie de 1 punct = 1.388 Lei

Începând cu 01 ianuarie 2020 se actualizează pensiile în plată din sistemul de pensii și alte drepturi sociale ale avocaților prin aplicarea valorii punctului de pensie de 1 punct = 1.388 Lei, astfel cum aceasta a fost stabilit prin Hotărârea […]

Read More…

Revenire cu clarificare privind „Asigurarea continuității serviciilor de asigurări sociale  la distanță privind concediile medicale și îndemnizațiile CIC”

Din grija pentru sănătatea avocaților și a angajaților instituției și având în vedere necesitatea de asigurare a continuității plăților de prestații de asigurări sociale […]

Read More…

Urarea Consiliului de Administrație cu ocazia Sărbatorilor Pascale

Pastele este sarbatoarea renasterii, a Invierii, este un moment de bucurie si de speranta. Anul acesta, insa, celebram Invierea Domnului intr-un mod exceptional, intr-un moment […]

Read More…

Hotărâri ale Consiliului UNBR privind indicatorii sistemului CAA începând cu data 01.01.2020

Vă informăm că în ședința de lucru din perioada 10-13 aprilie 2020, Consiliul UNBR a adoptat un set de 5 hotărâri ce privesc indicatorii sistemului de pensie cu aplicare începând cu data de 01.01.2020 după cum urmează: […]

Read More…

Facilități privind certificarea semnăturii digitale pentru avocați

Perfectare protocol prin care avocații pot beneficia de obținerea semnăturii electronice  pe o procedura simplificată și la prețuri preferențiale. […]

Read More…

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 58/2020

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 58/2020 – privind adoptarea unor măsuri care să atenueze situația economică a avocaților din România, dar care să fie sustenabile, fără afectarea serviciilor organelor profesiei și a dreptului avocaților la asigurările sociale.
Hotărârea poate fi consultată aici […]

Read More…

Informare program de lucru

Avocații membrii ai Filialei București-Ilfov a C.A.A. sunt informați că în contextul emiterii: […]

Read More…

Asigurarea continuității serviciilor de asigurări sociale – la distanță

Având in vedere necesitatea de asigurare a continuității plăților de prestații de asigurări sociale din cele prevăzute la Art. 85 din Legea 72/2016, Filiala București-Ilfov a C.A.A în […]

Read More…

Măsuri de protecție pentru avocați

Consiliul de administrație al Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A., in contextul emiterii Decretului Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe […]

Read More…

COMUNICAT UNBR privind instaurarea stării de urgență pe teritoriul României

În contextul emiterii Decretului Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României […]

Read More…

Comunicat Filiala Bucuresti-Ilfov a C.A.A privind COVID-19

Consiliul Filialei Bucuresti Ilfov a C.A.A întrunit in ședința de lucru din data de 11.03.2020 a luat la cunoștință de riscurile pe care […]

Read More…

8 martie

Consiliul de Administrație al Filialei București – Ilfov a C.A.A. urează tuturor doamnelor și domnișoarelor avocat un călduros “La mulți ani”! […]

Read More…

Invitație

Filiala București-Ilfov a C.A.A. și Baroul București invită doamnele avocat și angajatele celor două instituții, miercuri, 4 Martie, începând cu ora 13.00, la Sala de Festivități „Flavius Teodosiu“ […]

Read More…

Convocare Adunare Generală Ordinară anul 2020

Se convoacă Adunarea Generală Ordinară (privind rezultatele financiar contabile ale anului 2019) a Filialei București-Ilfov a C.A.A. în ziua […]

Read More…

Anunț contractare servicii avocațiale !!!

Având in vedere existența pe rolul instanțelor din București a unor dosare privind sistemul de asigurări sociale ale avocaților […]

Read More…

Programul de sărbători

Art. I. (1) Se convoacă a doua Adunare Generală de Alegere a Organelor de Conducere a Filialei București-Ilfov a C.A.A 2019, sub forma unei […]

Read More…

Cerere ofertă pentru servicii privind înregistrarea de mărci

Filiala București-Ilfov a C.A.A. solicită, avocatilor interesați, o ofertă pentru servicii avocațiale privind înregistrarea de mărci. […]

Read More…

Finalizarea Adunării Generale Ordinare 2019 a Filialei

În data de 16.10.2019 s-a desfasurat Adunarea Generală Ordinară a Filialei București-Ilfov a C.A.A. la Sala Palatului din București. […]

Read More…

Va reamintim: Reconvocare Adunare Generală Ordinară 2019

Art. I. (1) Se convoacă a doua Adunare Generală de Alegere a Organelor de Conducere a Filialei București-Ilfov a C.A.A 2019, sub forma unei […]

Read More…

IMPORTANT: Rezultate Numarare Voturi!

Hotarârea nr. 1 de validare a rezultatelor alegerilor a Comisiei Nr.1 – CAAB a fost publicata astazi 08.10.2019 ora 19:15 si poate fi accesata […]

Read More…

Regulamentul de organizare și desfășurare AGO 2019

Regulamentul de organizare și desfășurare a Adunării Ordinare a filialei București Ilfov a C.A.A. denumită în continuare AGO 2019 […]

Read More…

Plata predefinită în aplicațiile BRD începând cu 15.07.2019

Având ca scop ușurarea procesului de plata a contribuțiilor la sistemul propriu de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor […]

Read More…

Sugestii referitoare la activitatea filialei

Aveți o sugestie pentru îmbunătățirea activității noastre pe care doriți să ne-o trimiteți?
Vă rugăm să folosiți Formularul pentru Sugestii

CATEGORII DE ÎNTREBĂRI FRECVENTE

651.852 vizualizări