Adunare Generală Ordinară anul 2023

UPDATE : Avocatii care nu au primit codul de vot prin SMS pot intra in posesia acestuia accesând aplicația informatică Tabloul Național al Avocaților – portal IFEP, la adresa https://www.ifep.ro. Odată conectați accesați butonul Profil din colț dreapta sus, verificați numărul de mobil și email existent în baza de date. Dacă informațiile sunt corecte, apăsați pe butonul cu roșu “Obține codul de securitate” situat în partea dreaptă a adresei de email.

 

Consiliul de Administrație, convoacă Adunarea Generală Ordinară 2023 (privind rezultatele financiar contabile ale anului 2022) a membrilor Filialei București-Ilfov a C.A.A., la aceeași data și cu respectarea acelorași reguli de desfășurare cu A.G.O a Baroului București. Adunarea se va desfășura începând cu data de 03 mai 2023, ora 11.00, pentru o perioada de 3 zile, respectiv pana la data de 05 mai 2023, ora 16.00.

  • Dezbaterile Adunării Generale Ordinare se vor desfășura în prima zi din cele 3 (trei) zile stabilite pentru realizarea procesului de votare, respectiv 3 mai 2023, cu începere de la ora 11.00, la Sala Palatului din București.
  • Procesul de votare se va realiza exclusiv în sistem electronic, pe durata a 3 (trei) zile, indiferent de localizarea avocaților care își exprimă votul, in perioada 3 mai 2023 începând cu ora 11:00, pana in data de 5 mai 2023 ora 16:00.

 

a.Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2022;  vezi doc. AICI
b. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a contului de execuție financiar-contabil pentru anul 2022, al Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A; vezi doc. AICI
c. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabilă din anul 2022 ;  vezi doc. AICI
d. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea si gestiunea sa pentru anul financiar-contabil 2022 ;  vezi doc. AICI
e. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a proiectului de buget pentru anul financiar-contabil 2023;  vezi doc. AICI
f. Diverse.

Regulamentul de organizare și desfășurare a AGO 2023 precum și celelalte anexe poate fi consultate;  vezi doc. AICI

Dacă doriți să consultați hotărârea de convocare AGO 2023 CLICK AICI

Consiliul BAROULUI BUCUREȘTI convoacă Adunarea Generala Ordinara a avocaților din Baroul București, începând cu data de 03 mai 2023, ora 11.00, pentru o perioada de 3 zile, respectiv pana la data de 05 mai 2023, ora 16.00. Informatii despre  Adunarea Generala Ordinara a Baroului București pot fi consultate CLICK AICI

Articol publicat pe 06.04.2023, 1.463 vizualizări