Asigurarea continuității serviciilor de asigurări sociale – la distanță

cu privire la: – Asigurarea continuității serviciilor de asigurări sociale în perioada stării de urgență de pe teritoriul României, emisă prin Decretul nr. 195/2020 din data de 16 Martie 2020.

Având în vedere necesitatea de asigurare a continuității plăților de prestații de asigurări sociale din cele prevăzute la Art. 85 din Legea 72/2016, Filiala București-Ilfov a C.A.A în conformitate cu art.38 din Decretul nr.195/2020 a luat următoarele măsuri:

 1.  Personalul Filialei București-Ilfov a C.A.A. își va desfășura activitatea cu luarea tuturor măsurilor necesare, în vederea evitării auto infectării sau contaminării altor persoane, prin asigurarea de materiale dezinfectante precum și prin intensificarea acțiunilor de igienizare a spațiilor prin personalul propriu sau prestatori externi.
 2. Personalul filialei va presta activitățile conform fișei postului, fie la sediul, fie la domiciliu daca se va stabili ulterior (prin cerere supusă aprobării președintelui filialei), astfel încât să se asigure caracterul continuu al serviciilor specifice.
 3. Pentru evitarea deplasării la sediul filialei, pe perioada stării de urgență, toate documentele (cerere tip, formular Concediu Medical emis de doctor) pot fi trimise prin email la următoarele adrese:
  a. concedii@filbuc-caa.ro
  b. ioana.iancu@filbuc-caa.ro
  c. office@filbuc-caa.ro
 4. Cererile tip se găsesc pe site-ul filialei București-Ilfov a C.A.A. www.filbuc-caa.ro., prima pagină secțiunea Formulare.
 5. În cazul în care solicitantul nu beneficiază de o imprimantă și scanner, cerea poate fi redactată în corpul mail-ului.
 6. Documentele menționate la punctul 1 vor fi transmise în original prin serviciile poștale sau de curierat.
 7. Celelalte prevederi legale rămân neschimbate.

 

CONSILIUL FILIALEI BUCUREȘTI-ILFOV A C.A.A.
PREȘEDINTE,
AV. DR. PETROȘEL FLORIN

Articol publicat pe 23.03.2020, 1.857 vizualizări