Program sărbători, perioada 01-06 Mai 2024

Avand in vedere prev. Art.139 din Codului Muncii zilele de 1 Mai  si 3 Mai 2024 sunt zile libere nelucrătoare, dar si prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1307/2023 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere in anul 2024 , in cadrul Filialei București-Ilfov a C.A.A ziua de 2 Mai 2024 este zi nelucrătoare.
Activitatea filialei se va relua cu program normal începând cu 07.05.2024

In  tot acest timp plata contribuțiilor se poate realiza:

online, plata cu cardul accesând secțiunea „Contul meu” de pe site-ul nostru (www.filbuc-caa.ro);
prin transfer banca in contul filialei RO50BRDE410SV19779054100 […]

Read More…

Informare privind finalizarea restituirilor contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate (CASS).

În baza prevederilor OUG nr. 4/2023 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 138/17.02.2023, s-a hotărât ca sumele reprezentând contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS), reținute din veniturile din pensii în perioada ianuarie 2022 – decembrie 2022, să fie restituite pensionarilor. Sumele necesare au fost solicitate lunar de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. […]

Read More…

Adunarea Generala de Alegere a Organelor de Conducere a Filialei București-Ilfov a C.A.A 2023, Adunarea Generala Electiva 2023

Consiliul de Administrație al Filialei București-Ilfov a C.A.A. CONVOACAAdunarea Generala de Alegere a Organelor de Conducere a Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A2023, Adunarea Generala Electiva 2023, în perioada 18.09.2023-22.09.2023, la sediul filialei, in Sala de Festivități, precum si in alte spatii ale Baroului București stabilite de Consiliul de Administrație, votul urmând a fi exprimat în format mixt (electronic și pe suport hârtie cu numărare electronică), cu următoarea ordine de zi: […]

Read More…