Comunicat C.A.A. privind Hotărârile U.N.B.R. adoptate în data de 17-18 Martie 2023

Va informam ca în ședința Consiliului U.N.B.R din 17-18 martie 2023 au fost adoptate o serie de hotărâri, unele dintre aceste se refera in mod direct la sistemul C.A.A.

1) Prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 327/17 – 18 martie 2023 s-a aprobat ca, punctajul mediu anual al asiguratului aferent contribuțiilor facultative achitate în baza prevederilor art. 11 lit. b) din Legea 72/2016 sa se calculeaze separat. Astfel punctajul mediu anual utilizat la calculul pensiei conform art. 64 alin. (1) din Legea 72/2016 rezultă din însumarea punctajelor calculate potrivit art. 1 și art. 2 și poate depăși 5 puncte

2)Prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 326/17 – 18 martie 2023 a fost aprobată modificarea si completarea Statutului C.A.A.. Au fost aduse modificari la articolele 18,29 si 38 din Statutul C.A.A.

Cele doua hotarari pot fi consultate integral  Aici

Articol publicat pe 06.04.2023, 302 vizualizări