Comunicat Filiala Bucuresti-Ilfov a C.A.A privind COVID-19

Consiliul Filialei Bucuresti Ilfov a C.A.A întrunit in ședința de lucru din data de 11.03.2020 a luat la cunoștință de riscurile pe care  le presupune contaminarea populației cu virusul COVID-19 si analizând următoarele:

– imperativul protejării vieții și sănătății avocaților, a angajaților, a publicului, precum și a membrilor familiilor acestora,

– necesitatea asigurării continuității serviciului, în beneficiul avocaților care au nevoie de serviciile filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A.;

-ținând cont de continuitatea activității instanțelor de judecată și a structurilor Ministerului Public, până la o decizie în sens contrar a autorităților statului,

a decis următoarele măsuri si recomandări:

 

  • Filiala Bucuresti-Ilfov a C.A.A. recomandă interacțiunea la distanță

 În contextul răspândirii infecției cu coronavirus (COVID-19), consiliul filialei  reamintește membrilor filialei că obligațiile financiare la propriul sistem de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al avocatilor se pot îndeplini utilizând metode de comunicare la distanță, astfel:

  • Depunerea Declarațiilor de venit – se poate realiza din secțiunea „Contul Meu” din site-ul filialei filbuc-caa.ro;

Declarațiile care nu se pot transmite pentru moment din Contul Meu, pot fi transmise de contribuabili și prin fax sau email astfel:

            Fax: 021.313.16.14

            Email: declaratii@filbuc-caa.ro/ office@filbuc-caa.ro

  • Efectuarea plăților – se poate realiza prin intermediul Internet Banking sau Facturier din Aplicația „My BRD”
  • Diverse Cereri – posibilitatea de a formula orice cerere adresată Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A. în format electronic la adresa de email office@filbuc-caa.ro
  • Dezinfectanți : S-au luat masuri de procurare și punere la dispoziția tuturor persoanelor care intră în spațiile administrate de Baroul București, în cantități suficiente, în raport de disponibilul existent în piață, a substanțelor care asigură dezinfectarea oamenilor și a suprafețelor folosite de aceștia în spațiile respective;
  • se va realiza dezinfectarea spatiilor filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A.;
  • Recomandarea către public să evite deplasarea la sediul filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A. sau al Baroului Bucuresti pentru formularea de cereri, sesizări sau orice alte petiții;
  • Recomandarea persoanelor care au simptome de răceala/gripa (febra, tuse, etc) de a nu se deplasa la sediul filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A. sau al Baroului Bucuresti, accesul lor va fi restricționat.

Filiala Bucuresti-Ilfov a C.A.A. împreună cu Baroul București urmăresc continuu evoluția evenimentelor și vor lua măsuri, cu promptitudine, pentru protejarea sănătății avocaților, angajaților și a tuturor persoanelor cu care aceștia interacționează în exercițiul profesiei sau al atribuțiilor care le revin.

 

Președinte Consiliu de Administrație CAAFB

Av. Dr. Petroșel Florin

Articol publicat pe 12.03.2020, 2.039 vizualizări