COMUNICAT UNBR privind instaurarea stării de urgență pe teritoriul României

Stimați colegi avocați,

În contextul emiterii Decretului Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 212 din 16 martie 2020,

Prin raportare la dispozițiile prevăzute de art. 51 alin. (2) din Anexa nr. 1, Capitolul V, Domeniul Justiție și

Ca urmare a videoconferinței extraordinare organizată cu decanii barourilor și membrii Comisiei Permanente a UNBR, s-au hotărât următoarele:

  1. Ședința Consiliului UNBR, convocată pentru 20 – 21 martie se amână pentru o altă dată ce va fi anunțată ulterior.
  2. Ședința Comisiei Permanente a UNBR convocată pentru 19-20 martie se va desfășura prin videoconferință, la data de 19 martie, cu începere de la ora 14.00.
  3. Măsurile de protecție sanitară, prevăzute în Decretul Președintelui României, vor fi luate la nivelul fiecăruibarou, precum și la nivelul UNBR.
  4. Fiecare barou va lua măsurile necesare pentru asigurarea permanenței serviciilor de asistență judiciară, în cauzele prevăzute în Decretul Președintelui României la art. 42 și 43 din Anexa nr. 1, Capitolul V, Domeniul Justiție.
  5. Activitatea colegilor avocați va continua în reprezentarea și asistența juridică a clienților noștri, cu respectarea normelor sanitare impuse de Decretul sus-menționat și restrângerile generate de reducerea activității în domeniul justiției în aceleași condiții normative.
    În ciuda noului context social creat de pandemia cu coronavirus, avocații rămân alături de justițiabili și de ceilalți parteneri ai actului de justiție, pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor.
  6. Pentru contracararea dificultăților generate de aplicarea în concret, în domeniul justiției, a măsurilor dispuse prin Decretul Președintelui României privind instituirea stării de urgență dar și a posibilelor efecte economice globale, semnalate de decanii care au participat la videoconferința de astăzi,
    A fost decisă constituirea unei comisii de lucru, privind evaluarea impactului stării de urgență asupra colegilor avocați, pentru evaluarea propunerilor posibile de susținere a acestora și pentru implementarea acestora.

Uniunea Națională a Barourilor din România face un apel către toți avocații să comunice la adresa uniune@unbr.ro propunerile pe care le au în vedere pentru depășirea acestei perioade de încercare pentru întreaga societate, precum și pentru sprijinirea membrilor profesiei.

Comisia de lucru va prelua propunerile colegilor avocați sosite la adresa de email indicată, va verifica sustenabilitatea acestora, posibilitatea încadrării lor în baza legală existentă și le va prezenta Comisiei Permanente a UNBR în scopul atenuării impactului negativ social generat de starea de urgență.

În plus, în lumina comunicatului publicat ieri de UNBR, prin care am solicitat autorităților din România soluții sustenabile care să fie aplicabile și profesiilor liberale, toți colegii avocați au posibilitatea să transmită eventualele propuneri privind măsuri pe care le-ar avea în vedere și pe care le-ar dori adoptate la nivel guvernamental.

Adresăm tuturor barourilor aceeași rugăminte, de a transmite Comisiei de lucru toate problemele sesizate la nivelul barourilor privind disfuncționalitățile pe care le întâmpină fiecare la nivel local.

Centralizarea comunicărilorcolegilor avocați, primite la adresa de email uniune@unbr.ro va fi transmisă Comisiei Permanente cu informările recepționate până la data de 18 martie 2020, ora 12.00.

Dincolo de această dată, rămânem conectați ideilor și propunerilor dumneavoastră care vor fi analizate în ședințe ulterioare ale organelor de conducere ale profesiei.

Uniunea Națională a Barourilor din România își manifestă preocuparea permanentăîn legătură cu perioada pe care o traversăm la nivelul profesiei, urmând să vă informăm în legătură cu toate aspectele ce pot avea impact asupra sănătății și activității dumneavoastră, dar și cu deciziile care se adoptă la nivel guvernamental și care pot avea impact asupra profesiei noastre.

Av. dr. Traian-Cornel BRICIU

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România

 

Articol publicat pe 18.03.2020, 1.216 vizualizări