Convocare Adunare Generală Ordinară anul 2020

(1) Se convoacă Adunarea Generală Ordinară (privind rezultatele financiar contabile ale anului 2019) a Filialei București-Ilfov a C.A.A. în ziua de 25 Februarie 2020, ora 14.00, la Sala Palatului din București, cu următoarea ordine de zi:

a. Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea desfașurată în anul 2019;  vezi doc. AICI
b. Contul de execuție financiar-contabil pentru anul 2019, al Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A; vezi doc. AICI
c. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabilă din anul 2019 – Raportul Comisiei de Cenzori si anexele sale – vezi doc. AICI;
d. Situația comparativa de venituri și cheltuieli în perioada 1999-2019;  vezi doc. AICI
e. Proiectul de buget pentru anul financiar-contabil 2020;  vezi doc. AICI
f. Diverse.

(2) Regulamentul de organizare si desfasurare a AGO 2020 poate fi consultat;  vezi doc. AICI
(3) Este permisă participarea prin mandatar, indiferent de forma de exercitare a profesiei
(4) Validarea mandatelor se va realiza în ziua Adunării, odată cu validarea prezenței avocaților mandatari.
(5) Înregistrarea participanților se va face începând cu ora 13.00.

Dacă doriți să consultați hotararea de convocare AGO CLICK AICI

Articol publicat pe 18.02.2020, 1.237 vizualizări