Filiala București-Ilfov a C.A.A. are cea mai solidă rată de finantare în cadrul propriului sistem de pensii al avocaților, respectiv 108,19%

Rata de finanțare este principalul indicator al solvabilității și solidității oricărui sistem de pensii bazat pe contributivitate. Rata de finanțare ideală este de 100% (a se vedea Art.67 din Legea 72/2016).

Raportul de Evaluare Actuariala pentru Fondul de Pensii al C.A.A din anul 2022, referitor la rata de finanțare, prevede printre altele următoarele:

  • Creșterea ratei de finanțare a întregului sistem la 92,92%, de la 75,54% în anul 2021.
  • Creșterea ratei de finanțare a Filialei București-Ilfov a C.A.A. la 108,19%, de la 88,57% în anul 2021.

Rata de finanțare la nivel național este puternic influențată de rata de finanțare a filialei București-Ilfov a C.A.A., filiala care are peste 45% din membrii întregului sistem de pensii al C.A.A. și deține 67,43% din valoarea activelor întregului sistem.

Explicația creșterii ratei de finanțare este următoarea:

  • Creșterea gradului de conformare a confraților la plata obligațiilor față de sistemul propriu de asigurări sociale.
  • Buna administrare a procesului de colectare a contribuțiilor și de gestionare a fondurilor filialei.
  • Buna conlucrare a consiliului filialei cu consiliile Barourilor București și Ilfov precum și cu decanii acestora.
  • Decizia Consiliului U.N.B.R privind creșterea graduală a cotei de contribuție la sistemul de pensii, de 14% până în anul 2024, față de 11% existent la nivelul anului 2021.

Putem concluziona că pensiile avocaților sunt sigure, motiv pentru care îi invităm pe avocații din București-Ilfov, în interesul și beneficiul lor,  să se conformeze cu încredere obligațiilor stabilite de Legea 72/2016.

 

  Consiliu Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A.

prin Președinte C.A

Av. Dr. Florin Petroșel

Articol publicat pe 06.05.2022, 192 vizualizări