Se convoacă  Adunarea Generală Ordinară a membrilor Filialei București-Ilfov a C.A.A2024, privind rezultatele financiar contabile ale anului 2023 si aprobarea proiectului de buget pentru anul 2024, numita in continuare Adunarea Generală Ordinară, in intervalul 13 mai 2024 – 19 mai 2024.

Dezbaterile Adunării Generale Ordinare vor avea loc in data de 13 mai 2024, in intervalul orar 10.00-14.00, la Sala de Festivități „Avocat Flavius Teodosiu”, situata in București, Sector 5, Str. Dr. Dumitru Raureanu Nr.3, etaj 6, in continuarea Adunării Generale Ordinare a Baroului București, cu transmitere live pe site-ul filialei. Votul se va exprima exclusiv online, conform regulamentului adunării generale ordinare, începând cu data de 13 mai 2024, pentru o perioada de 7 zile, respectiv pana la data de 19 mai 2024, ora 16.00.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este:

1)      Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfășurată în anul 2023;Vezi Document.

2)      Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a contului de execuție financiar-contabil pentru anul 2023, al Filialei București-Ilfov a C.A.A.;Vezi Document.

3)      Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabilă din anul 2023;

4)      Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea si gestiunea sa pentru anul financiar-contabil 2023;Vezi Situatie comparativa 1999-2023.

5)      Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a proiectului de buget pentru anul financiar-contabil 2024;Vezi Document.

6)      Diverse.

Hotărârea de convocare AGO poate fi consultata aici.

Regulamentul tematic de desfaurare AGO 2024 poate fi consultat aici.

Articol publicat pe 27.03.2024, 73 vizualizări