Reconvocare Adunare Generală Ordinară și Electivă 2019

Art. I. (1) Se convoacă a doua Adunare Generală de Alegere a Organelor de Conducere a Filialei București-Ilfov a C.A.A 2019, sub forma unei adunări deschise, ce va avea loc în sala de festivități „Flavius Teodosiu” de la etajul 6, din incita sediului Baroului București, în perioada 30.09.2019 – 04.10.2019 în intervalul orar 10:00 – 18:00, cu următoarea ordine de zi:

  1. Alegerea Consiliului de Administrație care va fi format dintr-un număr de 5 membri permanenți, din care unul va fi in mod obligatoriu pensionar al sistemului propriu C.A.A., retras din activitate, și alegerea a 3 membri supleanți, dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar al sistemului propriu C.A.A., retras din activitate.
  2. Alegerea Comisiei de Cenzori care va fi formata dintr-un număr de 3 membri dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar al sistemului propriu C.A.A., retras din activitate.

(2) Cvorumul necesar pentru a se ține a doua Adunare Generală Ordinară cu caracter Electiv este cel prevăzut de art. 68 din Statutul C.A.A.

Art. II. (1) Se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară (privind rezultatele financiar contabile ale anului 2018) a Filialei București-Ilfov a C.A.A. în ziua de 16 octombrie 2019, ora 14.00, la Sala Palatului din București, cu următoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfășurată în anul 2018;  vezi doc. AICI
  2. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a contului de execuție financiar-contabil pentru anul 2018, al Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A.; vezi doc. AICI
  3. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabilă din anul 2018;  vezi doc. AICI
  4. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea și gestiunea sa pentru anul financiar-contabil 2018;  vezi doc. AICI
  5. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a proiectului de buget pentru anul financiar-contabil 2019;  vezi doc. AICI
  6. Diverse; vezi doc. AICI

(2) Cvorumul necesar pentru a se ține a doua Adunare Generală Ordinară este cel prevăzut de art. 68 din Statutul C.A.A.

Dacă doriți să consultați hotararea de reconvocare AGE CLICK AICI
Dacă doriți să consultați hotararea de reconvocare AGO CLICK AICI

Articol publicat pe 24.09.2019, 625 vizualizări