Va reamintim: Reconvocare Adunare Generală Ordinară 2019

Art. II. (1) Se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară (privind rezultatele financiar contabile ale anului 2018) a Filialei București-Ilfov a C.A.A. în ziua de 16 octombrie 2019, ora 14.00, la Sala Palatului din București, cu următoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfășurată în anul 2018;  vezi doc. AICI
  2. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a contului de execuție financiar-contabil pentru anul 2018, al Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A.; vezi doc. AICI
  3. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabilă din anul 2018;  vezi doc. AICI
  4. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea și gestiunea sa pentru anul financiar-contabil 2018;  vezi doc. AICI
  5. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a proiectului de buget pentru anul financiar-contabil 2019;  vezi doc. AICI
  6. Diverse; vezi doc. AICI

(2) Cvorumul necesar pentru a se ține a doua Adunare Generală Ordinară este cel prevăzut de art. 68 din Statutul C.A.A.

(3)În cadrul Adunării Generale Ordinare este permisă prezența prin mandat de reprezentare. Acesta poate fi descărcat de AICI

Dacă doriți să consultați hotararea de reconvocare AGO CLICK AICI

Articol publicat pe 08.10.2019, 1.259 vizualizări