Adunarea Generală Ordinară si Electivă 2019

Art. I. (1) Se convoacă Adunarea Generală de Alegere a Organelor de Conducere a Filialei București-Ilfov a C.A.A 2019 în ziua de 23 septembrie 2019, ora 14.00, la Sala Palatului din București, cu următoarea ordine de zi:
Alegerea Consiliului de Administrație care va fi format dintr-un număr de 5 membri permanenți, din care unul va fi in mod obligatoriu pensionar al sistemului propriu C.A.A., retras din activitate, și alegerea a 3 membri supleanți, dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar al sistemului propriu C.A.A., retras din activitate.
Alegerea Comisiei de Cenzori care va fi formata dintr-un număr de 3 membrii dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar al sistemului propriu C.A.A., retras din activitate.
(2) Cvorumul necesar pentru a se ține prima Adunare Generală Ordinară cu caracter Electiv este cel prevăzut de art. 68 din Statutul C.A.A.

Art. II. (1) Se convoacă Adunarea Generală Ordinară (privind rezultatele financiar contabile ale anului 2018) a Filialei București-Ilfov a C.A.A. în ziua de 23 septembrie 2019, ora 15.00, la Sala Palatului din București, cu următoarea ordine de zi:
Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfășurată în anul 2018;
Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a contului de execuție financiar-contabil pentru anul 2018, al Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A.;
Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabilă din anul 2018;
Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea și gestiunea sa pentru anul financiar-contabil 2018;
Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a proiectului de buget pentru anul financiar-contabil 2019;
Diverse.
(2) Cvorumul necesar pentru a se ține prima Adunare Generală Ordinară este cel prevăzut de art. 68 din Statutul C.A.A.

Art. III. Îndeplinirea condiției legale privind cvorumul, conform art. 68 din Statutul C.A.A., se va verifica la începutul Adunării Generale a Baroului București, fiind valabil pentru ambele adunări, ordinare și elective, pe tot parcursul desfășurării lucrărilor.
Dacă doriți să consultați documentul integral CLICK AICI

În cel mai scurt timp vom reveni cu Proiectul Regulamentului de Organizare a Adunărilor Filialei precum și cu graficul activităților.

Actualizat astăzi, 01.08.2019.

Articol publicat pe 26.08.2019, 521 vizualizări