Anunt privind situatia incasarilor contributiilor profesionale

Consiliul Baroului Bucuresti, intrunit in sedinta din 30.05.2023, verificand evidentele comunicate de compartimentul de specialitate din cadrul baroului, cat si de Filiala Bucuresti Ilfov a C.A.A., a constatat ca  peste 2000 de avocati inregistreaza intarzieri la plata contributiilor profesionale.

Consiliul recomanda avocatilor care inregistreza restante mai mari de 3 luni la plata contributiilor catre bugetele Baroului Bucuresti si/sau Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si/sau Filialei Bucuresti-Ilfov a Casei de Asigurari a Avocatilor, sau care inregistreaza intarzieri la plata angajamentelor asumatesa achite sumele restante pana la 30.06.2023,

Dupa data de 30.06.2023 se vor emite deciziile individuale de suspendare pentru neplata pentru avocatii care nu s-au conformat prezentei avertizari, in conformitate cu dispozitiile art. 55 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 51/1995.

Articol publicat pe 06.06.2023, 351 vizualizări