Adunare Generală Ordinară anul 2022 – instructiuni de votare

UPDATE:

Link-ul de acces la votul electronic este:

https://www.ifep.ro/eVoting/Vote.aspx

Instructiunile de vot :

https://youtu.be/GFhQnaqI7No

 

 

Consiliul de Administrație, convoacă Adunarea Generală Ordinară (privind rezultatele financiar contabile ale anului 2021) a membrilor Filialei București-Ilfov a C.A.A., la aceeași data și cu respectarea acelorași reguli de desfășurare cu A.G.O a Baroului București. Adunarea se va desfășura începând cu data de 23 martie 2022, ora 10.00, pentru o perioada de 3 zile, respectiv pana la data de 25 martie 2022, ora 16.00, în format exclusiv online, folosindu-se platforma www.ifep.ro, având următoarea ordine de zi:

a. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2021;  vezi doc. AICI
b. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a contului de execuție financiar-contabil pentru anul 2021, al Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A; vezi doc. AICI
c. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabilă din anul 2021 ; – vezi doc. AICI
d. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea si gestiunea sa pentru anul financiar-contabil 2021 ;  vezi doc. AICI
e. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a proiectului de buget pentru anul financiar-contabil 2022;  vezi doc. AICI
f. Diverse.

(2) Regulamentul de organizare și desfășurare a AGO 2022 precum și celelalte anexe poate fi consultate;  vezi doc. AICI

Dacă doriți să consultați hotărârea de convocare AGO 2022 CLICK AICI

Decizia Decanului nr. 10 din 18.03.2022 privind constituirea Prezidiului Adunarii Generale Ordinare a Avocatilor 2022 CLICK AICI

Consiliul BAROULUI BUCUREȘTI convoacă Adunarea Generala Ordinara a avocaților din Baroul București, începând cu data de 23 martie 2022, ora 10.00, pentru o perioada de 3 zile, respectiv pana la data de 25 martie 2022, ora 16.00, în format exclusiv online. Materialele Adunării Generale Ordinare a Baroului București pot fi consultate CLICK AICI

Articol publicat pe 24.02.2022, 2.424 vizualizări