Informare către avocații pensionari privind restituirea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate (CASS)

In anul 2021 prin O.U.G. nr. 130/2021 s-a impus plata CASS pentru pensiile ce depășesc 4.000 de lei.  Prin Decizia Curții Constituționale nr. 650 din 2022, O.U.G. a fost declarată neconstituțională, astfel încât cotele CASS percepute pensionarilor trebuie restituite conform noilor reglementări prevăzute in O.U.G. nr. 4/2023.

Restituirea sumelor se face din oficiu de către Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, precum și de către casele de pensii sectoriale și de către entitățile care plătesc venituri din pensii.

In cazul avocaților, sumele vor fi restituite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate către Casa de Asigurări a Avocaților din Romania.  Restituirea efectiva către avocați se face din oficiu, fără a fi necesară vreo cerere, de către Casa de Asigurări a Avocaților, împreună cu drepturile de pensii aferente fiecărei luni.

Restituirea se va face în tranșe lunare, în perioada 1 martie 2023-28 februarie 2024, după recalcularea venitului impozabil corespunzător lunilor pentru care se efectuează restituirea.

La ora actuala se lucrează la recalcularea sumelor care trebuie returnate avocaților care au plătit CASS de 10%, astfel încât de la 1 martie 2023 să poată începe restituirea.

Articol publicat pe 01.03.2023, 550 vizualizări