Cariere

Filiala București-Ilfov a C.A.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Consilier juridic .

Locul de muncă: Sediul Filialei București-Ilfov a C.A.A. din București
Durata contractului: Nedeterminată
Durata muncii: normă întreagă– 8 ore/ zi
Posturi vacante: 1

Acest job ti se potrivește daca:

 • Ai studii superioare în domeniul juridic;
 • Ai experiență în activitate juridica de minimum 5 ani (avocat, consilier juridic, magistratură, etc.).
 • Ești o persoana organizata si ai abilitați bune de comunicare si negociere;
 • Ai abilitați de analiza, sinteza si adoptare a deciziilor cu promptitudine.
 • Ai Competențe digitale: Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook) – nivel avansat
 • Ai abilități de gestionare eficientă a timpului, stabilire a priorităților și încadrare în termene;
 • Ai abilități analitice: capacitate de analiză, sinteză, diagnoză și predicție;
 • Ai abilități cognitive: gândire critică, creativitate, motivație, flexibilitate și adaptabilitate;
 • Ai abilități interpersonale: atenție sporită la detalii și orientare spre rezultate, autocontrol, diligență, asertivitate.
 • Abilități de comunicare: ascultare activă, relaționare, comunicare eficientă și lucru în echipă, empatie, medierea și soluționarea conflictului.
 • Etică, onestitate și confidențialitate a datelor si informațiilor prelucrate

 

Cerințe care constituie avantaj pentru ocuparea postului:

 • Experiență profesională în asistență / consultanță juridică în domeniu;
 • Cunoașterea unei limbii straine.

Descrierea jobului

Principalele atribuții ale postului sunt:

 • Redactarea de întâmpinări, proceduri, răspunsuri si adrese, note de ședință, concluzii scrise în dosare aflate pe rolul instanțelor în care filiala CAA este parte;
 • Reprezintă instituția in dosarele in care aceasta este parte;
 • Ține evidența dosarelor afișate pe rolul tuturor instanțelor din România in care filiala este parte și se interesează de stadiul acestora;
 • Colaborează cu avocații deja angajați de către filiala pentru furnizarea documentelor și informațiilor solicitate de instanțe;
 • Întocmește situația dosarelor și o prezintă Directorului si Consiliului filialei CAA;
 • Redactarea, organizarea, tinerea evidentei corespondentei aferenta dosarelor de instanță;
 • Arhivarea documentelor și dosarelor de instanță;
 • Răspunde de gestionarea lucrărilor din cadrul departamentului în care funcționează pe domeniul său de responsabilitate;
 • Înregistrează dosarele de instanța care se formează și ține evidența acestora;
 • Aduce la cunoștință termenele de judecata la dosarele existente pe rolul instanțelor de judecata.
 • Depune și preia de la instanțele de judecata documente din dosare și pentru soluționarea acestora;
 • Depune la instanțele de judecata si arhivele acestora documente necesare pentru buna desfășurare a dosarelor.
 • Colaborează cu celelalte departamente ale instituției;

 

Data limită pentru depunerea candidaturilor este: 21.12.2022, orele 16:00

După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscriși urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate (Scrisoare de intenție, CV și Diploma absolvire facultate însoțită de foaia matricola).

Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați contactați pentru susținerea unui interviu intr-un termen de maxim 30 zile.

Dosarul candidatului în vederea înscrierii la procesul de selecție și recrutare va conține:
– Scrisoare de intenție

 • CV-ul din care să rezulte îndeplinirea condițiilor solicitate pentru ocuparea postului.
 • Diploma de absolvire facultate;
 • Foaia matricola;

In cazul in care candidatul va fi selectat dosarul va fi completat cu:

– document medical;

– aviz psihologic;

– extras de cazier judiciar;

Alte informații:

– Bibliografie:

 • Codul Civil si Codul de Procedura Civila;
 • Codul Muncii;
 • Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea 72/2016 si Statutul C.A.A. ;
 • Legea 51/1995;

 

Date de contact: telefon: 021/313.16.12, ; Fax: 021/313.16.14;  e-mail: office@filbuc-caa.ro.

Publicarea anunțurilor de recrutare se va face prin următoarele metode: website-ul instituției www.filbuc-caa.ro , platforma specializata de recrutare.

Notă:
Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate.

Dosarele de candidatură se depun prin una din variantele:

 • personal la sediul unității Filiala București-Ilfov a C.A.A., București, Sector 5, Str. Dr. Dumitru Râureanu Nr.3, Etaj 1, Secretariat,
 • prin poștă la adresa sus menționată;
 • prin e-mail la adresa office@filbuc-caa.ro, cu mențiunea / subiectul ”Înscriere pentru postul de consilier juridic”
Articol publicat pe 25.11.2022, 685 vizualizări