Convocare Adunare Generală Ordinară anul 2021

Consiliul de Administrație, convoacă Adunarea Generală Ordinară (privind rezultatele financiar contabile ale anului 2020) a membrilor Filialei București-Ilfov a C.A.A., la aceeași data și cu respectarea acelorași reguli de desfășurare cu A.G.O a Baroului București. Adunarea se va desfășura începând cu data de 2 iunie 2021, ora 09.00, pentru o perioada de 3 zile, respectiv pana la data de 4 iunie 2021, ora 16.00, în format exclusiv online, folosindu-se platforma www.ifep.ro, având următoarea ordine de zi:

a. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2020;  vezi doc. AICI
b. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a contului de execuție financiar-contabil pentru anul 2020, al Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A; vezi doc. AICI
c. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabilă din anul 2020 ; – vezi doc. AICI;
d. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea si gestiunea sa pentru anul financiar-contabil 2020 ;  vezi doc. AICI
e. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a proiectului de buget pentru anul financiar-contabil 2021;  vezi doc. AICI
f. Diverse.

(2) Regulamentul de organizare și desfășurare a AGO 2021 precum și celelalte anexe poate fi consultate;  vezi doc. AICI

Dacă doriți să consultați hotărârea de convocare AGO 2021 CLICK AICI

Consiliul BAROULUI BUCUREȘTI convoacă Adunarea Generala Ordinara a avocaților din Baroul București, începând cu data de 2 iunie 2021, ora 09.00, pentru o perioada de 3 zile, respectiv pana la data de 4 iunie 2021, ora 16.00, în format exclusiv online. Materialele Adunării Generale Ordinare a Baroului București pot fi consultate CLICK AICI

Articol publicat pe 13.05.2021, 1.958 vizualizări