Adunarea Generala de Alegere a Organelor de Conducere a Filialei București-Ilfov a C.A.A 2023, Adunarea Generala Electiva 2023

UPDATE 11.10.2023 Hotarare AGE 2023

UPDATE 30.09.2023 ora 16.00 –REZULTATE FINALE –

Proces verbal cu rezultate finale exprimate in cadrul Adunarii Elective a Filialei Bucuresti Ilfov  CAA 2023

UPDATE 26.09.2023 Hotararea nr.2 a Comisiei de solutionare a contestatiilor

UPDATE 23.09.2023 ora 06.49 – REZULTATE – PROCESE VERBALE ADUNARE

Proces Verbal Nr.1 privind rezultatele votului electronic PROCES VERBAL NR.1
Proces Verbal Nr.2 privind rezultatele votului pe suport hartie PROCES VERBAL NR.2
Proces Verbal Nr.3 privind rezultatele cumulate ale votului mixt PROCES VERBAL NR.3

Situația voturilor exprimate pentru AGE filială

UPDATE: 22.09.2023, ora 09.30 : 4649 voturi online ; 781 voturi exprimate fizic

UPDATE: 21.09.2023, ora 15.30 : 4216 voturi online ; 754 voturi exprimate fizic

UPDATE: 21.09.2023, ora 10.30 : 3919 voturi online ; 568 voturi exprimate fizic

UPDATE: 20.09.2023, ora 16.00 : 3507 voturi online ; 532 voturi exprimate fizic

UPDATE: 20.09.2023, ora 11.10 : 3217 voturi online ; 405 voturi exprimate fizic

UPDATE: 19.09.2023, ora 16.15 : 2822 voturi online ; 343 voturi exprimate fizic

UPDATE: 18.09.2023, ora 17.11: 1736 voturi online ; 142 voturi exprimate fizic

Informatii referitoate la procesul de votare din cadrul AGE 2023- click aici

UPDATE 15.09.2023

Proces verbal referitor la consemnarea numarului membrilor filialei cu drept de vot la ADUNAREA ELECTIVA  a Filialei Bucuresti-Ilfov.

UPDATE 13.09.2023

Proces verbal pentru alegerea reprezentantului candidatilor – click aici

UPDATE 01.09.2023

 • Va informam ca s-a activat rubrica dedicata candidatilor, lista acestora poate fi consultata pe prima pagina a site-ului la meniul special creat AGE 2023 sau aici

UPDATE 31.08.2023, ora 16.15

UPDATE 28.08.2023, ora 15.20 :

UPDATE 10.08.2023:

UPDATE 08.08.2023:

UPDATE 24.07.2023:

Consiliul de Administrație al Filialei București-Ilfov a C.A.A. CONVOACAAdunarea Generala de Alegere a Organelor de Conducere a Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A2023, Adunarea Generala Electiva 2023, în perioada 18.09.2023-22.09.2023, la sediul filialei, in Sala de Festivități, precum si in alte spatii ale Baroului București stabilite de Consiliul de Administrație, votul urmând a fi exprimat în format mixt (electronic și pe suport hârtie cu numărare electronică), cu următoarea ordine de zi:

 1. a) Alegerea Consiliului de Administrație care va fi format dintr-un număr de 5 membri permanenți, din care unul va fi in mod obligatoriu pensionar al sistemului propriu C.A.A., si alegerea a 3 membri supleanți, dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar al sistemului propriu C.A.A., aceștia se vor stabili în ordinea voturilor primite, în continuarea membrilor aleși pentru Consiliul de administrație.
 2. b) Alegerea Comisiei de Cenzori care va fi formata dintr-un număr de 3 membrii dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar al sistemului propriu C.A.A..

2.Cvorumul necesar pentru Adunarea Generala de Alegere a Organelor de Conducere a Filialei București-Ilfov a C.A.A 2023este cel prevăzut de art. 1141 , alin (2) din Legea 72/2016, îndeplinirea condiției privind cvorumul Adunării va fi verificată la închiderea votării, respectiv în data de 22.09.2023, ora 14.00

 

Calendarul Adunării Generale de Alegere a Organelor de Conducere a Filialei București-Ilfov a C.A.A

 1. Perioadă depunere cereri de înscriere în Comisia de Validare a Candidaturilor * și în Comisia de Soluționare a Contestațiilor * : 08.2023 – 07.08.2023;
 2. Verificare privind îndeplinirea condițiilor de înscriere în Comisii si afișare Decizie Consiliu, inclusiv cu privire la componenta Comisiei de Organizare – 08.2023;
 3. Înregistrare eventuale contestații împotriva Deciziei Consiliului privind rezultatul verificărilor cererilor de înscriere in Comisii: 08.2023;
 4. Soluționare eventuale contestații împotriva Deciziei Consiliului privind rezultatul verificărilor cererilor de înscriere in Comisii si afișare lista finala cu componenta Comisiilor: 08.2023;
 5. Perioada depunere candidaturi, se va depune la secretariatul filialei, etaj 1, in perioada 08.2023 – 25.08.2023;
 6. Publicarea deciziei Comisiei de validare a candidaturilor: 08.2023;
 7. Înregistrare eventuale contestații împotriva deciziei Comisiei de Validare a Candidaturilor – 08.2023;
 8. Publicarea hotărârii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor cuprinzând lista definitiva a candidaturilor validate: 08.2023;
 9. Campanie electorala: 09.2023 – 15.09.2023;
 10. Exprimarea votului 09.2023-22.09.2023, ora 14.00;
 11. Publicarea procesului-verbal privind rezultatul votării 09.2023.

 

* Cerere de înscriere in comisie se va depune la Cancelaria baroului sau se va transmite la adresa de email secretariat@baroul-bucuresti.ro, comisiile sunt comune pentru cele doua Adunări Elective, a Filialei București-Ilfov a C.A.A. si a Baroului București

Hotararea adoptata poate fi consultata aici (link catre hotarare)

Articol publicat pe 21.06.2023, 3.683 vizualizări